Yaşayarak Öğrenme

Açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilebilen, katılımcıların iş yaşamlarına ayna tutulduğu, bireyin tam olarak merkezde yer aldığı ve böylece hızlı bir içselleştirmenin sağlandığı aktivitelerdir.

Temel ve gelişmiş yaşayarak öğrenme aktiviteleri ile gerçekleştirdiğimiz uygulamalarda, aktiviteler birer araç olarak kullanılmaktadır. Aktivitelerle iş yaşamındaki koşullar ve onların etkileşimleri yansıtılarak, katılımcılara davranışlarını gözlemleme ve bunların sonuçlarını irdeleme şansı verilebilmektedir.

Kendisini tam olarak merkezde hisseden katılımcı, aktivitede oynadığı rolü ve bununla ilgili farkındalığını uzun süre hatırlar. Süreç içinde yaşananlar, aktivitelerin başarıyla tamamlanması kadar önemlidir.

Açık havada ve uygun büyüklükteki kapalı mekanlarda uygulanabilen yaşayarak öğrenme  aktivitelerimiz; testler, gözlem raporları, geri bildirim görüşmeleri gibi uygulamalarla desteklenebilmektedir. Bu, ölçülebilir veriler elde etmek açısından önemlidir.